sunset1.jpgsunset2.jpg

O časopise

Časopis „Zdravotnictví v České republice“ vychází od roku 1998; vydavatelem je Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. Při vydávání časopisu Asociace úzce spolupracuje se Společností sociálního lékařství a řízení zdravotnictví ČLS JEP. Odborný recenzovaný čtvrtletník je určen všem zájemcům o zdravotnictví a zejména vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Časopis by neměl chybět v žádné odborné lékařské knihovně.

Texty využitelné pro svoji práci zde naleznou pracovníci zdravotních pojišťoven, úředníci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotních úřadů, odborníci z lékařských fakult ale i středních zdravotnických škol, pracovníci výzkumu, ústavů a kateder sociálního lékařství ap. 

Redakční rada

Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc.
Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.;

Redakce

Vedoucí redakce: MUDr. Petr Háva, CSc., mobil: 774 268 564, e-mail redakce : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Grafická úprava a zlom: Irena Vorlíčková, www.irenart.cz
Příjem inzerce: Redakce
Tisk zajišťuje: Tiskárna Kirchner, Nymburk, www.tiskarnatk.cz

Registrace časopisu: MK ČR E 7600 ISSN 1213-6050

Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca

Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503642)

Údaje o vydavateli:

Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
Zvánovická 2507, 141 00 Praha 4
Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.
IČO: 659 92 661, Neplátce DPH
Peněžní ústav
Česká spořitelna, a.s., Praha 4
Číslo účtu 654 31 389/0800

Joomla templates by a4joomla